Sunday, May 26, 2013

Tin tức - News

8/12/2013: Server version 1.4.1 build 2: fix bugs
30/11/2013: Server version 1.4.1 build 1: fix bugs
23/11/2013: Server updated version 1.4.1. Click here for details
19/11/2013: Client and server updated version 1.4.0: Click here for details


19/10/2013: Client and server updated version 1.3.0:
+ Thêm chức năng download file từ internet (dữ liệu URL file chứa trong database)
+ Thêm điều khiển midi, bẻ dòng quá dài, tìm theo viết tắt, tìm theo danh sách ca sĩ, nhạc sĩ, dòng nhạc
English:
+Added download feature (url data is contained in database)
+ Added midi tone control, wrap text for long title, browse by genre, artist, and author


25/8/2013: Server updated: version 1.2.1
+ Thêm chức năng chỉnh sửa list nhạc tự tạo trên server.
+ Lấy ra full list nhạc: tìm với từ khóa /f
+ Sửa một số lỗi nhỏ khác
 Chương trình sẽ tự cập nhật. Nếu chương trình không tự cập nhật, bạn có thể tìm download ở mục download.

English:
+ Server now can edit playlist. Edit on PC must be easier than on tiny mobile phone.
+ Get full list of songs if you search with "/f"
+ Fixed other minor bugs

 12/8/2013: Client and Server updated: version 1.2.0
+ Thêm quản lý list nhạc: danh sách mới chơi gần đây (recent list), danh sách hay chơi (most played list) và danh sách do người sử dụng tự lập ra
+ Thêm tự động kiểm tra và cập nhật phiên bản mới cho server (có thể tắt đi nếu không thích).
+ Thêm kiểm tra tính tương thích version ở client: kiểm tra version của client và server có tương thích nhau hay không.
+ Server tự động kiểm tra các thư mục nhạc có bài hát mới hay không để đưa vào thư viện vào mỗi lần chương trình được chạy.


English:
+ Playlist management: recent list, mostplayed list are shown. Users can create their own playlist to get the song quicker.
+ Auto update new version for server (Can be turn off)
+ Version compatibility check when client (android) connect to server. 
+ Auto scan folders for change when startup.

15/7/2012: Client and Server updated: version 1.1.0
+ Thêm tính năng cho phép client tìm server và ấn vào để kết nối. Không cần phải mất công nhớ IP và Port để đăng nhập nữa.
+ Sửa lại giao diện, thêm vài hiệu ứng động
+ Thêm chỉnh sửa volume +/-/mute
+ Thêm khả năng chỉnh sửa danh sách bài hát chờ (sắp xếp, xóa)
+ Thêm điều khiển kênh âm thanh L/R để tách lời bài hát.
Chi tiết hơn xem ở đây (tiếng Việt - Vietnamese): http://rc4w.blogspot.com/2013/07/phien-ban-moi-110-1572013.html

English:
+ Now client can search for servers, one click and connect. No need to remember IP and Port anymore.
+ Change UI, add some effects
+ Added volume control: +/-/mute
+ Ability to change playlist (in-queue list): reorder, delete
+ Audio stream L/R toggle


27/5/2012: Client android updated: version 1.0.2
Sửa lỗi crash khi xoay màn hình.
Fixed: crash when rotating screen

25/5/2012: Server updated: version 1.0.2.0
Sửa lỗi crash khi quét file inf và xml có định dạng không chuẩn. Hãy vào download để tải bản mới (chỉ cần chép đè file .exe là đủ)
Fixed: crashing when scan a bad-formated inf and xml file. Go to download for new version (overwrite the .exe file)

No comments :

Post a Comment