Thursday, July 25, 2013

Sử dụng laptop hoặc điện thoại làm bộ phát wifi

Nếu nhà bạn không có router wifi, bạn có thể biến laptop hoặc điện thoại của bạn thành bộ phát wifi để có thể sử dụng RC4W. Với điện thoại android, chức năng biến điện thoại thành bộ phát wifi được tích hợp sẵn, còn ở Windows bạn cần cài thêm phần mềm ngoài hoặc dùng ad-hoc wifi.

Biến laptop thành bộ phát wifi

Một số phần mềm biến máy tính thành bộ phát wifi:
mhotspot http://mhotspot.com/

MyPublicWifi http://www.mypublicwifi.com/publicwifi/en/index.html

Sau khi dùng phần mềm này để làm bộ phát wifi, bạn có thể dùng điện thoại để tìm mạng này và kết nối.

Dùng điện thoại làm bộ phát wifi

Trường hợp này thì ngược lại, điện thoại sẽ làm bộ phát wifi còn laptop sẽ kết nối vào. Với Jelly bean 4.1 mình đang dùng thì nó ở Settings > Wireless & network (more) > Tethering and portable hotspot > Portable wifi hotspot. Với 2.3 chắc cũng nằm ở đâu đó gần đấy, nhưng mỗi hãng sản xuất điện thoại lại tùy biến nó đi một chút.
 

Kết luận

Dùng wifi hotspot, hay bộ phát wifi từ laptop hoặc điện thoại, bạn không cần phải dùng đến một router wifi bên ngoài nữa. Nghĩa là chỉ cần laptop và điện thoại là có thể dùng RC4W ở nhà được.
Hạn chế khi dùng là mỗi lần tạo wifi hotspot mới, bạn phải cấu hình lại cho RC4W server ở phần network interface vì có thể khi tạo wifi hotspot, IP được cấp phát không còn giống như cũ nữa. Nhưng chương trình sẽ nhắc bạn, và chỉ mất 5 giây để cấu hình lại.

Wednesday, July 24, 2013

(English) New version 1.1.0 (15/7/2013)

New features in this version:

1)  Allow client to search for servers, and just click to connect.
Setting on PC:
+ Turn on "Clients can detect this server"
+ Input server name and server info

On client, it will be shown as follow:

Just click and connect

2) Modified the UI, added some dynamic effects (animation)
3) Added Volume control +/-/mute, button L/R to change audio channel (voice and beat maybe).
 
4) Added ability to modify the in-queue list (sort, delete): hold and drag the grey rectangle on the left to sort. Click the red thrash bin icon on the right to delete.

 Advanced information

1) Restart service button in the main windows (server)
This button is used to restart all network services (AutoDiscoveryService - service that let clients find server, TCP Server - main connection between client and server). Note that if you click this button, all connected connection will be disconnected.
If you change something related to network configuration, you can use this button to apply without restarting program.


2) Added this configuration(file Remote Controller For Walaoke.exe.config)
AutoDiscoveryPort: UDP port that is used to transmit the information about server for client. Client use this port to find servers. You can changed it here.
<setting name="AutoDiscoveryPort" serializeAs="String">
                <value>18500</value>
            </setting>Thursday, July 18, 2013

Phiên bản mới 1.1.0 (15/7/2013)

Phiên bản mới này thêm một số tính năng sau:

1) Thêm tính năng cho phép client tìm server và ấn vào để kết nối. Không cần phải mất công nhớ IP và Port để đăng nhập nữa.
Cấu hình trên PC:
+ Tích vào "Clients can detect this server"
+ Đặt tên và ghi thông tin trên đó

Hiện ra ở trên điện thoại như sau:

Ấn vào và kết nối!

2) Sửa lại giao diện, thêm vài hiệu ứng động
3) Thêm chỉnh sửa volume +/-/mute, điều khiển kênh âm thanh L/R để tách lời bài hát.
 
4) Thêm khả năng chỉnh sửa danh sách bài hát chờ (sắp xếp, xóa) : ấn vào phía bên trái (màu xám) và kéo để thay đổi thứ tự bài hát. Ấn vào biểu tượng thùng rác (màu đỏ bên phải) để xóa bài hát.

Thông tin nâng cao:

1) Thêm nút restart services ở cửa sổ chính.
Nút này dùng để khởi động lại các service mạng (AutoDiscoveryService - để client tự tìm được server, TCP Server - đường kết nối chính ở đây). Chú ý là khi ấn nút này thì các client đang kết nối sẽ bị ngắt kết nối hết.
Nút này dùng khi bạn thay đổi gì đó về cấu hình mạng, muốn áp dụng ngay mà không phải đóng mở chương trình.


2) Server có thêm cài đặt cấu hình sau: (trong file Remote Controller For Walaoke.exe.config)
AutoDiscoveryPort: cổng UDP dùng để phát đi thông tin về server cho client. Client sẽ thông qua đây để tìm server. Bạn có thể thay đổi cổng này nếu chẳng may bị trùng lặp với chương trình khác trong máy. 
<setting name="AutoDiscoveryPort" serializeAs="String">
                <value>18500</value>
            </setting>
Nếu bạn phát hiện lỗi của phiên bản này thì hãy ghi ở comment dưới. Mình không có điều kiện thử nghiệm phần mềm (cả client lẫn server) trên các máy khác nhau (các máy android khác nhau và PC chạy các đời Win khác nhau) do đó không thể tránh khỏi lỗi.
Máy mình dùng là Samsung Captivate chạy Rom Jelly Bean 4.1, PC thì chạy Windows 7 32bit.