Friday, May 17, 2013

Karaoke songs source - Nguồn file karaoke

For english: scroll down.

Bạn có thể tìm  nguồn nhạc karaoke:
 • MIDI DVD. Cách sử dụng xem ở hướng dẫn Walaoke
 • MP3+LRC: file mp3 và file lrc (lyric, định dạng cải tiến). Mình không biết có nguồn nào không, nhưng có vẻ nó không dễ tìm. Bạn vào google, tìm dạng "filetype:lrc <tên bài>" có thể tìm được.
 • MP3+XML: file mp3 và file xml (loại lấy từ star zing). Để lấy được loại file này bạn vào google tìm "Zing Karaoke Offline Player" và "Zing to Walaoke" sẽ tìm được các công cụ phù hợp.
 • KAR, MIDI: có thể tìm thấy ở nhiều trang chia sẻ, tuy nhiên nhạc nước ngoài nhiều hơn và chất lượng âm thanh thì bình bình (MIDI DVD nói ở trên chính là một bó các file MIDI/KAR này).
 • Video karaoke: FLV (có thể lấy từ youtube, đây là danh sách khoảng 1000 bài từ youtube), MP4, MKV (từ các nguồn HD nào đó, youtube cũng có), SWF (dạng flash - bản Walaoke pro mới chơi được; có thể lấy twww.sannhac.com). 

You can find source of karaoke files:
 • MIDI DVD California.
 • MP3+LRC: file mp3 and lrc (lyric, enhanced format). I really don't know where can download this type. You can try search by google: "filetype:lrc <songname>" 
 • MP3+XML: it is a format that used in a vietnamese karaoke website. If you are not vietnamese, this is maybe not what you want.
 • KAR, MIDI
 • Video karaoke: FLV (can get from youtube), MP4, MKV (from other HD sources, youtube is also a good source), SWF (flash, can get from www.sannhac.com (a Vietnamese site)). Other: collection of nearly 10 000 links of karaoke video from sunflykaraoke.

1 comment :

 1. Anonymous6:11 PM

  toi khong download dc phan server

  ReplyDelete