Tuesday, October 22, 2013

Cấu trúc file dữ liệu links để import

Phiên bản 1.3.0 có thêm chức năng download. Để có dữ liệu download (links đến file nhạc) cần phải có file dữ liệu. Dưới đây sẽ trình bày cấu trúc file dữ liệu.

File này cấu trúc y hệt bảng songlist trong database (nếu bạn có Microsoft Access thì có thể mở db.mdb ra xem, hoặc export database ở trong tab DB Utils trong Database Manager).
Khi import dữ liệu vào, chương trình sửa đổi tên file, đường dẫn nơi sẽ download file, còn lại các dữ liệu khác giữ nguyên.
Đầu tiên ta tìm hiểu cấu trúc bảng songlist trước.

Cấu trúc bảng songlist. 

Phần chữ màu đỏ là phần quan trọng liên quan tới chức năng download này.

 1. SID: Song id: số hiệu bài hát. Giá trị số duy nhất trong bảng. Hiện nay SID được quy định 3 dải số như sau:
  • 1-1000: dành cho server RC4W sử dụng quản lý danh sách bài hát
  • 1001-999999 (một triệu trừ một): dành cho Walaoke
  • Lớn hơn 1000000 (một triệu) : dành cho bạn điền số của mình vào. Không quan trọng số bao nhiêu, chỉ cần lớn hơn 1000000 và duy nhất.
 2. Title: tên bài hát 
 3. Pathfile, Pathfile_lyric: tên file sẽ được download (phiên bản 1.3.0)
 4. Singer: tên ca sĩ 
 5. Author: tên nhạc sĩ
 6. Type: thể loại nhạc 
 7. Abbreviation: để dành 
 8. Lyric: vài từ đầu của lời bài hát 
 9. Title2, Singer2, Author2, Lyric2: "dạng 2" sử dụng cho mục đích tìm kiếm. Ví dụ như để viết tiếng việt không dấu, cho bạn tìm tiếng việt không dấu. Hoặc với tiếng Trung có thể tìm pinyin. 
 10. RemoteURL, RemoteURL_lyric: đường link tới file sẽ download (phiên bản 1.3.0)
 11. ContentType: loại nội dung
 • DVDMIDI: bắt buộc viết chính xác là DVDMIDI nếu bài hát lấy từ dvd-karaoke midi; với loại này SID đặt đúng số như trong list nhạc (5 số hoặc 6 số)
 • MP3, MIDI, KAR, AVI, WMV, VOB, MKV, ... đuôi file nhạc.

Cấu trúc file như sau:

- Dòng thứ nhất là tên trường (đó là SID, Title, ....) cách nhau bởi dấu tab
- Từ dòng thứ 2 là dữ liệu tương ứng với các trường trên và cũng cách nhau bởi dấu tab

Cách nhanh nhất để soạn ra một file

Cách nhanh nhất là soạn file trên excel. File mẫu excel (ngắn gọn) có thể download ở đây: http://ge.tt/30sj9xv/v/0?c
File mẫu đầy đủ mà mình sưu tầm được có thể download ở đây: http://ge.tt/99ugExv/v/0?c

File excel này có dòng đầu là tên trường, các dòng tiếp theo là dữ liệu mà bạn có thể sửa.
Bạn có thể sửa tùy thích nhưng với quy định sau:
+ SID: đặt số 1... n, số phải khác nhau
+ Pathfile và Pathfile_lyric: phải chỉ ra loại đuôi file sẽ được download (sẽ viết là .MP3 .MP4), nếu không chương trình sẽ mặc định theo đuôi file ở đường link (như ở starzing đuôi ở đó là jpg không phải mp3)
+ RemoteURL và RemoteURL_lyric: đường link tới file cần download đương nhiên phải có rồi.
+ Nếu là bộ 2 file: 1 file nhạc và 1 file lời (MP3+XML hoặc MP3+LRC) thì phải chỉ rõ đường link ở RemoteURL và RemoteURL_lyric, cũng như đuôi file sẽ được download ở Pathfile và Pathfile_lyric.
+ Nếu là 1 file (video, youtube video, kar) thì chỉ cần ở pathfile và remoteURL. Pathfile_lyric và remoteURL_lyric để trắng.

Sau khi điền vào file excel xong. Bạn ấn Ctrl+A để chọn tất, xong rồi Ctrl+C để copy. Paste (Ctrl+V) vào notepad, sau đó save as thành file text là có thể dùng import vào RC4W được.

Nếu có dữ liệu hay thì hãy chia sẻ trên facebook page của chương trình.

Sunday, October 20, 2013

New version 1.3.0 (19/10/2013) and how to use download feature

New version 1.3.0 added the following features:
+ Program can now download online song. Now direct link and youtube supported.
+ Added browse by genre, artist and author
+ Added wrap text for long song title in the songlist
+ Added settings show/unshow information about artist, author and lyric in songlist
+ ...

About the main feature of this update: download online song.

First you need a text file that contains information about the online songs. 
Here I made one from star zing (a karaoke site in Vietnam) http://ge.tt/3zcmFhv/v/0?c, one from youtube http://ge.tt/2VagJhv/v/0?c, and one from dropbox (sunfly karaoke) http://ge.tt/3bAnPjv/v/0?c
Note: I don't intend to provide contents. These files are just examples (even so, it is big (~11000 songs)).

Step by step:

1) Download file above
2) Run RC4W server
3) In the main window, click "Database manager"
4) Select tab "Import links", like following:

 5) Click "Open links file", choose the text file you just downloaded
 6) Back to tab Import links, click "Choose destination folders" to select the folder where songs will be downloaded into.
7) Click "apply filename template" to name file (default is <title>-<singer>)
8) Click "Import to database" to import all this data into database

That is all. Now you can use client to search for songs and download them.

Beside, you can use window "Downloader" to download batch of songs instead of using client.


Saturday, October 19, 2013

Cách sử dụng chức năng download trong phiên bản mới 1.3.0

Đầu tiên phải có file dữ liệu
Ở đây mình đã làm 1 file dữ liệu từ star zing. http://ge.tt/3zcmFhv/v/0?c
File chứa link 1 số video từ youtube: http://ge.tt/2VagJhv/v/0?c

Ghi chú: mình không có ý định cung cấp nội dung - tức là cung cấp nhạc karaoke, cập nhật mới, ... File này có ý nghĩa tham khảo và ví dụ thôi (mặc dù nó chứa toàn bộ dữ liệu zing cho tới thời điểm hiện tại).

Các bước làm:

1) Download file trên về
2) Bật chương trình RC4W server trên PC lên.
3) Ở cửa sổ chính hoặc từ menu chọn "Database Manager"
4) Vào tab "Import links", giống như ở hình dưới:

 5) Ấn vào Open links file, chương trình sẽ yêu cầu mở file .txt là file dữ liệu mà bạn vừa download về. Chọn file đó.
 6) Quay về tab Import links, ấn vào Choose destination folders để chọn thư mục sẽ download các file nhạc về.
7) Lại tiếp tục tab (import links): ấn vào apply filename template để đặt tên file (mặc định là dạng <tên bài>-<ca sĩ>)
8) Ấn import to database để ghi dữ liệu này vào database.

Thế là xong. Giờ có thể dùng client để tìm bài hát và download về hát.
Như thế bạn có kho dữ liệu bài hát lớn mà không phải download tất cả về máy. Cần bài nào thì download bài đấy thôi.

Ngoài ra từ cửa sổ chính, bạn có thể ấn vào Downloader để download hàng loạt bài trước thay vì đến khi hát mới download:


Phiên bản mới 1.3.0 (19/10/2013)


Phiên bản mới 1.3.0 có những tính năng mới sau:

+ Cả client lẫn server:
- Thêm chức năng download từ internet: đây là tính năng chủ yếu của lần cập nhật này. Có thể download từ link trực tiếp (có thể từ sannhac.com, star zing, có thể từ dropbox, ... miễn là link trực tiếp) và từ Youtube. Nếu ai không dùng chức năng này thì cũng không thấy sự khác biệt lắm.
- Thêm cách thức lựa chọn bài hát: chọn từ một danh sách ca sĩ, nhạc sĩ hay thể loại nhạc.
- Thêm tìm kiếm theo viết tắt (ví dụ "bản tình ca mùa đông" tìm btcmd )

+ Ở server:
- Tăng tốc độ scan và import dữ liệu vào database

+ Ở client:
- Thêm điều chỉnh midi
- Thêm settings cho phép hiển thị hay không tên ca sĩ, nhạc sĩ và lời bài hát trong các list (in-queue list, song list)
- Thêm settings cho phép bẻ dòng hoặc không bẻ dòng đối với tên bài hát quá dài
- Thay đổi cách sắp xếp inqueue list: ấn giữ và kéo để thay đổi thứ tự, ấn vào và chọn remove để xóa bài hát khỏi danh sách

Nói qua về chức năng download bài hát từ internet

1) Chương trình không cung cấp server, hay URL để cho bạn download, mà chỉ là công cụ để download.
2) Dữ liệu về bài hát online cũng chứa trong database
3) Dữ liệu này được chương trình import từ một file danh sách đường link và các thông tin khác của bài hát vào database (cấu trúc file sẽ nói sau)
4) Khi import thì bạn sẽ chọn chỗ để download và sau đó không có cách gì chọn lại nữa (vì nó đã ghi vào database)
5) Sau đó có thể dùng server để download cả loạt bài về
6) Hoặc dùng ở client thì tìm kiếm như bình thường. Bài hát online, cần download về trước khi hát sẽ có biểu tượng quả địa cầu ở bên cạnh. Ấn vào để chọn download và đưa vào hàng chờ
7) Nhận xét khi test chương trình: Bài hát từ zing thường dưới 10MB, download chỉ mất mấy chục giây, đủ để bạn hát xong là có bài hát mới sẵn sàng. Video từ youtube thì lớn hơn, chắc vài chục MB, nhưng nếu mạng tốt thì cũng không hề phải chờ.