Sunday, August 25, 2013

Phiên bản server mới 1.2.1 (25/8/2013)

25/8/2013: Server updated: version 1.2.1
+ Thêm chức năng chỉnh sửa list nhạc tự tạo trên server.
+ Lấy ra full list nhạc: tìm với từ khóa /f
+ Sửa một số lỗi nhỏ khác


Đây là cập nhật server trên PC, client trên android không thay đổi và sẽ vẫn dùng tốt.

Chỉnh sửa list nhạc trên server (PC)

Để quản lý tốt và thuận thiện hơn về list nhạc, mình làm thêm 1 cửa sổ cho phép chỉnh sửa list nhạc trên PC. Để mở cửa sổ này thì ở cửa sổ chính ấn vào nút "List Editor".


Cửa sổ này có các phần:
Bên trái: tìm kiếm bài hát. Kết quả tìm được sẽ hiện ra ở một bảng. Nháy đúp sẽ đưa bài hát này vào list nhạc đã mở ở bên phải phía dưới. Hoặc có thể chọn nhiều bài rồi ấn nút "Add selected to list".
Bên phải phía trên: Danh sách list nhạc. Bạn có thể thêm, xóa, đổi tên, ... Nháy đúp để mở một list nhạc ra. Có thể dùng phải chuột để ra menu tắt.
Bên phải phía dưới: Nội dung của list nhạc được mở. Bạn có thể xóa bài hát khỏi list nhạc hoặc thêm vào từ danh sách tìm kiếm được ở phía bên trái. 
 
 

Hiện full list nhạc

Do có nhiều bạn đề nghị hiển thị toàn bộ bài hát nên mình thêm vào.
Cách làm: khi tìm kiếm bạn tìm với từ khóa "/f" (không tính dấu ngoặc kép). Mình không làm nút ấn cho client trên android chức năng này vì nó cũng ít người muốn dùng. Người nào cần dùng thì cũng không quá khó khăn để làm.

Tuesday, August 13, 2013

Phiên bản mới 1.2.0 (12/8/2013)

Phiên bản cập nhật mới 12/8/2013 version 1.2.0
+ Thêm quản lý list nhạc: danh sách mới chơi gần đây (recent list), danh sách hay chơi (most played list) và danh sách do người sử dụng tự lập ra
+ Thêm tự động kiểm tra và cập nhật phiên bản mới cho server (có thể tắt đi nếu không thích).
+ Thêm kiểm tra tính tương thích version ở client: kiểm tra version của client và server có tương thích nhau hay không.
+ Server tự động kiểm tra các thư mục nhạc có bài hát mới hay không để đưa vào thư viện vào mỗi lần chương trình được chạy.

Vẫn như mọi khi, download ở đây