Friday, June 07, 2013

Client trên điện thoại android

Phần này giải thích ngắn gọn về client trên điện thoại android. Thực ra không có gì để nói nhiều vì sử dụng rất đơn giản.

Kết nối

Phiên bản 1.1.0 trở lên cho phép tìm kiếm server và ấn vào để kết nối thay vì phải nhập bằng tay. Tuy nhiên bạn vẫn có thể nhập bằng tay ip và port để kết nối. Chương trình sẽ lưu lại địa chỉ để sử dụng sau này.

Màn hình chính

Trong màn hình chính có 2 trang: SEARCH và IN QUEUE. SEARCH sẽ hiển thị các kết quả tìm kiếm, INQUEUE hiển thị danh sách bài hát đang nằm trong hàng đợi.

Phía dưới là nút để pause/play và next, volume +/-/mute và L/R để đổi kênh âm thanh.

Tìm kiếm

Để tìm kiếm, ấn vào biểu tượng tìm kiếm (hình kính lúp) phía trên.
Kết quả tìm kiếm được hiển thị với tên bài hát, loại file nhạc, nhạc sĩ, ca sĩ và vài từ đầu tiên của lời bài hát.

Đặc điểm tìm kiếm:
  • Hiện nay chương trình chỉ cho phép tìm kiếm 3 kí tự trở lên.
  • Tìm tên bài hát, tên ca sĩ, nhạc sĩ, lời bài hát ở dạng gốc và dạng 2 (tiếng Việt không dấu, pinyin, hoặc romanji) có chứa chuỗi kí tự tìm kiếm trên.
  • Thứ tự sắp xếp kết quả: hiển thị kết quả tìm được theo tên bài hát trước, sau đó các kết quả theo tên nhạc sĩ, ca sĩ, sau đó là theo lời bài hát.
Ví dụ tìm kiếm:
+ "mua dong" -> "Mùa đông không lạnh", "Cô bé mùa đông", ...
+ "xuan" ->  "xuân này con không về", "cháu yêu bà" (của Xuân Mai hát)
+ ABBA -> các bài hát ABBA hát
+ "hung" -> "người con gái thủy chung", ... các bài hát của Tuấn Hưng
+ ....


No comments :

Post a Comment