Tuesday, August 13, 2013

Phiên bản mới 1.2.0 (12/8/2013)

Phiên bản cập nhật mới 12/8/2013 version 1.2.0
+ Thêm quản lý list nhạc: danh sách mới chơi gần đây (recent list), danh sách hay chơi (most played list) và danh sách do người sử dụng tự lập ra
+ Thêm tự động kiểm tra và cập nhật phiên bản mới cho server (có thể tắt đi nếu không thích).
+ Thêm kiểm tra tính tương thích version ở client: kiểm tra version của client và server có tương thích nhau hay không.
+ Server tự động kiểm tra các thư mục nhạc có bài hát mới hay không để đưa vào thư viện vào mỗi lần chương trình được chạy.

Vẫn như mọi khi, download ở đâyCơ bản 

1. Quản lý list nhạc

Server sẽ tự động tạo 2 list nhạc "Recent list" và "Most played list" dựa trên việc bạn chọn bài hát để hát, và ở client sẽ hiện ở dạng tab như hình:
Search - là tab chứa kết quả tìm kiếm. Recent - tab chứa danh sách bài hát mới hát (chính xác là mới đưa vào danh sách đợi - In queue). Most played - tab chứa danh sách được chơi nhiều. 

Ngoài ra người sử dụng có thể tự thêm danh sách riêng (bài hát yêu thích hoặc bài hát theo chủ đề, ...) để sau gọi lên cho nhanh. Để thêm vào danh sách riêng, ấn vào bài hát cần thêm, sẽ có nút "To a list" để thêm vào danh sách riêng.


Hộp thoại cho chọn danh sách (choose list) sẽ hiện lên. Ở đây bạn có thể chọn danh sách có sẵn, nó hiện ra ở dưới. Hoặc có thể tạo danh sách mới bằng cách gõ tên danh sách vào ô nhập dữ liệu và ấn vào dấu +.


Để mở danh sách riêng của mình ra, bạn ấn vào nút màu xanh phía bên phải. Một menu danh sách các list riêng sẽ hiện ra cho bạn chọn. 

Khi ấn mở danh sách này ra, một tab mới sẽ được tạo ra nằm bên cạnh 3 tab mặc định (search, recent và most played). Bạn có thể ấn vào bài hát trong danh sách này và chọn thêm vào hàng đợi hát (nút Add first, add last) hoặc lại thêm nó vào 1 danh sách khác (nút To a list) , hoặc xóa khỏi danh sách (nút Remove)


Ngoài ra, nhấn và giữ ở tiêu đề tab, một menu tắt cho tab này sẽ hiện ra cho phép làm việc liên quan đến danh sách được mở ở tab đó: refresh (tải lại danh sách), rename this list (đổi tên), delete this list (xóa danh sách), close this list (đóng tab), close all user list (đóng tất cả tab trừ 3 tab mặc định - search, recent, most played).

2. Những điểm mới khác  

+ Server tự động cập nhật mới - khi khởi động, server sẽ kiểm tra xem có phiên bản mới không, nếu có sẽ hiện lên thông báo để bạn update. Chương trình sẽ làm hết: tải bản mới về, giải nén, và khởi động lại chương trình.
+ Server sẽ tự quét các thư mục nhạc (đặt trong Database Manager) mỗi khi khởi động để xem có bài hát mới thêm vào hay không.
+ Client kiểm tra phiên bản của nó và server có tương thích nhau không và thông báo với người dùng nếu không tương thích.

Nâng cao

Phần nâng cao nói chi tiết hơn về những thứ như: cấu trúc cơ sở dữ liệu mới thế nào, quy trình tự động cập nhật của server. Sẽ để lúc nào có thời gian.

No comments :

Post a Comment